Projektbeskrivning

Relining av samtliga källarledningar under byggnationen med PEAB som totalentreprenör.