Projektbeskrivning

Serviceprojekt på Östgötateatern i Norrköping. Lagning av hål i stående stam samt relining av spillvattenledningar.